Πληροφορίες Νομικού Χαρακτήρα για την Εταιρεία

Benetton Group μονοπρόσωπη ΕΠΕ
Νόμιμη Έδρα: Via Villa Minelli 1, 31050 Ponzano Veneto (TV) Italia
Εταιρικό κεφάλαιο ευρώ 200.000.000,00 πλ. καταβ.
Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 03490770264,
ΑΦΜ/Μητρώο Επιχειρήσεων του Treviso αρ. 03490770264
Αρ. Οικονομικού και Διοικητικού Μητρώου 276862

Εταιρεία που συντονίζεται και διευθύνεται από την Benetton S.R.L.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Το όνομα ιστοχώρου, τα σήματα United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton και Sisley και το περιεχόμενο που διατίθεται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στην Benetton Group S.r.l. ή χρησιμοποιούνται από αυτήν με τη συναίνεση των ιδιοκτητών τους.

Οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, δημοσίευση και, γενικώς, χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Benetton Group S.r.l., ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά, διώκεται με κάθε νόμιμο μέσον.